"Škola za sutra" – pedagoška uporišta
u društvu koje se stalno mijenja

Trogodišnji neformalni studij waldorfske pedagogije "Škola za sutra", priznat od svih međunarodnih waldorfskih organizacija, pokrenut je u rujnu 2010.g. nasljeđujući sličan studij započet još 2000.g.

Namijenjen je prvenstveno učiteljima i odgajateljima, ali i svima koji žele produbiti svoju umjetničku senzibilnost, razvijati svoje kreativne i pedagoške potencijale, proširiti svoja znanja o svijetu i čovjeku, s posebnim interesom za odgoj djeteta i njegovo izrastanje u odgovornu, slobodnu, zadovoljnu i kreativnu osobu.

Pokretačka ideja studija je promoviranje odgoja/obrazovanja koje može pokrenuti socijalne promjene i doprinijeti humanizaciji društva, razvijanjem osobina ljudskosti i metodikom usklađenom s potrebama našeg doba.

Nastava je holistički koncipirana i obuhvaća različite umjetničke aktivnosti, vježbe izražavanja, promatranja, pričanja priča, rada u drvu te predavanja koja obuhvaćaju širok spektar znanstvenih područja i sadržaja, od povijesnih, umjetničkih, zdravstvenih, filozofskih, socijalnih do pedagoško-psiholoških. Do sada su četiri generacije studenata završile trogodišnji studij "Škola za sutra". Studij mogu upisati i studenti iz drugih država, a do sada smo imali studente iz Srbije, BiH-a i Makedonije.

Studij surađuje sa Zavodom za waldorfsku pedagogiju iz Ljubljane i Zentrum für Kultur und Pädagogik iz Beča. Neki seminari odvijaju se u Ljubljani i Beču. Stručni suradnik studija je prof. David Brierley s Rudolf Steiner University Collegea iz Osla.

Struktura i organizacija

Studij traje tri godine i predviđa 10-12 vikend-seminara godišnje i jedan intenzivni seminar na godinu (5-7 dana) za vrijeme uskršnjih ili ljetnih praznika:

  • prva godina je sadržajno općenita, jednaka za sve studente
  • u drugoj godini se odvaja grupa studenata odgajateljskog smjera od grupe studenata učiteljskog smjera, no još uvijek je veći dio predavanja zajednički, dok se pedagoške radionice znatnije razlikuju. Započinju hospitacije u školama i vrtićima
  • u trećoj godini produbljuje se teorija, intenziviraju se pedagoške vježbe i započinje praksa u vrtićima i školama
  • na kraju studija studenti pišu i brane diplomski rad.

Teme vikenda

Svaka tema obrađuje se metodološki na tri područja:

  • teorija (predavanja): kulturne epohe, razvoj svijesti, razvojne faze djeteta, povijest pedagoških ideja, metodika i didaktika waldorfske pedagogije, antropozofija
  • umjetničke radionice: slikanje, pjevanje, sviranje blok flaute, euritmija, modeliranje gline i drva, ručni rad, oblikovanje govora, dramsko izražavanje (najčešće se sadržaj nadovezuje na temu predavanja)
  • pedagoške vježbe: vježbe promatranja, slušanja, govorenja, pripovjedanja, predavanja, rasprave i sl., koje potiču osobni i profesionalni razvoj pedagoških kompetencija i vještina za rad u waldorfskim institucijama

Osim na seminarima, teme se produbljuju i zadacima za rad kod kuće u vidu malih seminarskih radova, pismenih ili govornih vježbi, eseja, čitanja umjetničkih, filozofskih i pedagoških tekstova i sl.

Predavači su iskusni waldorfski pedagozi i profesori iz Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Austrije, Danske, Švicarske, Norveške i Velike Britanije. Predavanja se prevode, ali je za produbljivanje znanja nužno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika, jer je veliki dio pedagoške literature na stranom jeziku. Za zadatke vezane uz čitanje filozofskih, umjetničkih i pedagoških tekstova postoji literatura na hrvatskom jeziku.

Pedagoške vježbe i umjetničke radionice vode waldorfski pedagozi iz Rijeke, Splita i Zagreba.

Seminari u Zagrebu odvijaju se u Waldorfskoj školi u Zagrebu, Siget 18c.

Kome je namijenjen

Smatramo da obrazovanje mora biti dostupno svima te studij mogu upisati svi punoljetni građani, bez obzira na dosadašnji stupanj i vrstu obrazovanja.

Iako će najviše koristi imati oni čiji je cilj postati waldorfski učitelj ili odgajatelj, a imaju uvjete za to (vidi u odlomku o kvalifikacijama), studij je namijenjen svima koji žele učiti, razučiti i ponovno naučiti sve što su do tada iskusili ili možda tijekom svog vlastitog obrazovanja propustili iskusiti. Onima koji žele waldorfskim metodama obogatiti svoj pedagoški rad u postojećem sustavu, studij će dati dragocjene alate i spoznaje o biću djeteta, inovativnim metodama rada, umjetničkom pristupu odgoju i obrazovanju. Svatko će napredovati koliko mu njegove sposobnosti i uloženi trud omoguće. Kurikulum nastoji zadovoljiti potrebe i onih koji nikada neće postati waldorfski učitelji ili odgajatelji kao i onih koji su došli baš s tom namjerom.

Kvalifikacije

Po završetku neformalnog studija "Škola za sutra" izdaje se diploma o završenom stručnom obrazovanju za rad u waldorfskim vrtićima ili školama, ali se ne upisuje u radnu knjižicu. Važno je znati da je u Hrvatskoj za rad u waldorfskim vrtićima potrebno prethodno završiti studij ranog i predškolskog odgoja, a za rad u waldorfskoj školi potrebno je imati završen diplomski studij na bilo kojem fakultetu, uz završen program dopunskog pedagoško-psihološkog i metodičko-didaktičkog obrazovanja pri nekom od pedagoških fakulteta u Hrvatskoj.

Tijekom studija nije moguće odraditi praksu u opsegu koji bi omogućavao dublji uvid u praktičan rad s djecom u vrtićima i školama. Da bi se student pripremio za rad u waldorfskim institucijama preporuča se nakon studija odraditi jednu godinu prakse u nekom od waldorfskih vrtića ili škola. Napominjemo da ovo nije uvjet za dobivanje diplome, ali pomaže studentu da bude siguran u svoje kompetencije te da bude spremniji i samostalniji u radu s djecom.

Diploma "Škole za sutra" je temeljni preduvjet za rad u waldorfskim institucijama, ali tek praksom i permanentnim pedagoškim usavršavanjem moguće je zadobiti sigurnost i u potpunosti razviti kompetencije za rad s djecom. Zbog toga dobar waldorfski učitelj i odgajatelj nastavlja s edukacijom i nakon završenog temeljnog obrazovanja.

Studij je priznat od strane europskih waldorfskih krovnih institucija.