letak

Iz kurikuluma:

 • socijalni i pedagoški impulsi Rudolfa Steinera
 • odgojna snaga umjetnosti – moćni stvaralački impuls
 • pripovijedanje i govor – ulaznica za imaginativni i osjećajni svijet djeteta i odraslih
 • scenske igre – upoznavanje sebe i drugoga
 • razvoj svijesti kroz kulturne epohe čovječanstva
 • slobodna igra – kolijevka mišljenja
 • ritam i oponašanje – ključ emocionalne ravnoteže i sigurnosti u životu malog djeteta
 • učenje svim osjetilima – temelj za razvoj stvaralačkog mišljenja
 • njega osjetila – temelj zdravlja i osjećaja za lijepo
 • učenje kao radost – zdravlje i kompetencije za život
 • dramaturgija nastave – umjetnički oblikovana nastava
 • holistička slika čovjeka – embriologija, fizički i psihički razvoj djeteta
 • empatija i promatranje – odlike dobrog učitelja
 • vježbe promatranja
 • vježbe čitanja – učenje iz tuđih iskustava i razmišljanja
 • vježbe nastupanja u javnosti
 • inovativne metode poučavanja za zdrav i harmoničan razvoj mišljenja, osjećaja i volje            

Škola za sutra – neformalni studij waldorfske pedagogije

Trogodišnji neformalni studij waldorfske pedagogije 'Škola za sutra' pokrenut je u rujnu 2010.g., a namjenjen je prvenstveno učiteljima i odgajateljima, ali i svima koji žele produbiti svoju umjetničku senzibilnost, razvijati svoje kreativne i pedagoške potencijale, proširiti svoja znanja o svijetu i čovjeku s posebnim interesom za odgoj djeteta i njegovo izrastanje u odgovornu, svestranu, zadovoljnu i kreativnu osobu. Pokretačka ideja studija je promoviranje odgoja/obrazovanja koje može pokrenuti socijalne promjene i doprinijeti humanizaciji društva razvijanjem osobina ljudskosti i metodikom usklađenom s potrebama našeg doba. Nastava je holistički koncipirana i obuhvaća različite umjetničke aktivnosti, vježbe izražavanja, promatranja, pričanja priča, rada u drvu te predavanja koja obuhvaćaju širok spektar znanstvenih područja i sadržaja, od povijesnih, umjetničkih, zdravstvenih, filozofskih, socijalnih do pedagoško-psiholoških. Do sada su upisane dvije generacije studenata od kojih je prva generacija odslušala, a druga upravo završava treću godinu studija. Osim studenata iz svih krajeva Hrvatske, studij polazi i nekoliko studentica iz BiH-a i Srbije.

Organizacija studija

Studij usko surađuje sa Zavodom za waldorfsku pedagogiju iz Ljubljane i Zentrum für Kultur und Pädagogik iz Beča. Neki seminari odvijaju se u Ljubljani i Beču.

Stručni suradnici studija su Prof. David Brierley, Rudolf Steiner University College, Oslo, POESIS i Vera Grobelšek, Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev, Ljubljana.

Trajanje:

 • tri godine u obliku vikend seminara, jednom mjesečno tijekom deset mjeseci s jednim intenzivnim seminarom (5-7 dana) po godini za vrijeme uskrsnih ili ljetnih praznika. Točan raspored vikend seminara objavit će se do početka rujna.

Mjesto:

 • Waldorfska škola u Zagrebu, Jakuševečka 6, Zagreb
 • povremeno:
  Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12a, Ljubljana
  Waldorfschule Wien Mauer, Endresstrasse 100, Beč

Predavači i voditelji:

 • iskusni waldorfski pedagozi, profesori i umjetnici iz  Hrvatske, Njemačke, Austrije, Danske, Švicarske, Norveške i Velike Britanije.
 • predavanja se prevode, ali je za produbljivanje znanja nužno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika, jer je gotovo sva pedagoška literatura na stranom jeziku.

Kvalifikacije:

Po završetku trogodišnjeg neformalnog studija Škola za sutra izdaje se Diploma o završenom stručnom obrazovanju za rad u waldorfskim vrtićima ili školama koja je priznata od strane europskih waldorfskih krovnih institucija.

U Republici Hrvatskoj pored naše diplome potrebno je:

 • za rad u waldorfskim vrtićima završen diplomski studij predškolskog odgoja
 • za rad u waldorfskoj školi završen diplomski studij na bilo kojem fakultetu uz završen program  dopunskog pedagoško-psihološkog i metodičko-didaktičkog obrazovanja pri nekom od pedagoških fakulteta u Hrvatskoj 

Za polaznike koji su uspješno završili edukaciju i koji žele napredovati u praksi te tako steći dodatne kvalifikacije u pripremi je kurikulum za praktično osposobljavanje waldorfskih pedagoga za rad u waldorfskim vrtićima i školama.

 

» Program studija